helen-jorgens.nu


Smink gör dig vacker

Förr i tiden i vissa delar av Afrika, i så kallade urfolksstammar, använde både kvinnor och män smink för att täcka kroppen med kroppsmålningar. De målade varandra med ockra som är en kopparröd färg. De utsmyckade varandras kroppar med olika mönster och figurer som gjorde att andarna lättare kunde ge dem råd. I nutida västvärlden används sminket mer sparsamt och man har specialiserat sig på smink för ansiktet. Men det finns också smink för kroppen och smink för håret. Man undrar vad nästa steg är, smink till djur? Förhoppningsvis tar vi inte sminket så långt, för det är bara hemskt.

Leave a Reply